Zásady ochrany osobných údajov

1. Zodpovednosť za obsah

Turkoois BV
Munnekeholm 4
9711 JA Groningen
info@turkoois.eu
Číslo obchodnej komory: 86536311

2. Všeobecné informácie

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vás informuje o type, rozsahu a účele spracovania osobných údajov v rámci našich online služieb a súvisiacich webových stránok, funkcií a obsahu.

3. Zhromažďovanie a používanie údajov

Vaše osobné údaje zhromažďujeme, spracúvame a používame len vtedy, ak je to povolené zákonom alebo ak so zhromažďovaním údajov súhlasíte.

4. Používanie fontov Google a Vimeo

Na našej webovej lokalite používame fonty Google a Vimeo. Tieto služby poskytujú tretie strany, pričom prenos IP adresy týmto poskytovateľom je technicky nevyhnutný. Používanie fontov Google je v záujme jednotnej a atraktívnej prezentácie našich online ponúk. Pomocou služby Vimeo vám ponúkame videá. Spracovanie údajov sa vykonáva na základe nášho oprávneného záujmu na optimalizovanej prezentácii našej webovej stránky.

5. Žiadne ďalšie zhromažďovanie údajov

Okrem vyššie uvedených služieb sa nezhromažďujú žiadne ďalšie údaje.

6. Vaše práva

Máte právo požiadať o informácie o osobných údajoch, ktoré sa vás týkajú. Máte tiež právo na opravu nesprávnych údajov a na ich vymazanie. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa osobných údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v právnom oznámení.

Instagram