Integritetspolicy

1. Ansvarig för innehållet

Turkoois BV
Munnekeholm 4
9711 JA Groningen
info@turkoois.eu
Handelskammarens nummer: 86536311

2. Allmän information

Denna integritetspolicy informerar dig om typ, omfattning och syfte med behandlingen av personuppgifter inom ramen för våra onlinetjänster och tillhörande webbplatser, funktioner och innehåll.

3. Insamling och användning av uppgifter

Vi samlar endast in, behandlar och använder dina personuppgifter om detta är tillåtet enligt lag eller om du samtycker till insamlingen av uppgifter.

4. Användning av Google Fonts och Vimeo

Vi använder Google Fonts och Vimeo på vår webbplats. Dessa tjänster tillhandahålls av tredje part, varvid en överföring av IP-adressen till dessa leverantörer är tekniskt nödvändig. Användningen av Google Fonts är av intresse för en enhetlig och tilltalande presentation av våra online-erbjudanden. Genom att använda Vimeo erbjuder vi dig videor. Databehandlingen sker på grundval av vårt berättigade intresse av en optimerad presentation av vår webbplats.

5. Ingen ytterligare datainsamling

Förutom de tjänster som nämns ovan samlas inga ytterligare uppgifter in.

6. Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om de personuppgifter som rör dig. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade och att få dina uppgifter raderade. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i det rättsliga meddelandet om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

Instagram