Deaf Journalism Europe (Európska žurnalistika Nepočujúcich): Európska únia poskytuje dotácie na zlepšenie žurnalistiky v komunite Nepočujúcich

Groningen, 1. mája – Konzorcium siedmich mediálnych organizácií, ktoré vedú nepočujúci, pozostávajúce z Turkoois (Holandsko), Visual Box (Belgicko-Flámsko), Media’Pi! (Francúzsko), DeafStudio (Slovensko), manua (Nemecko), Fenice Turchese (Taliansko) a Teckenbro (Švédsko) s potešením oznamuje úspešné získanie dotácie z Európskej únie pre Deaf Journalism Europe (DJE). Cieľom tohto prelomového projektu je vytvoriť žurnalistiku Nepočujúcich v Európe, udržiavať neustály informačný tok v národných posunkových jazykoch a pracovať na investigatívnej žurnalistike o komunite Nepočujúcich ako celku. Okrem toho projekt vytvorí vzdelávacie materiály pre nových Nepočujúcich žurnalistov a poskytne odporúčania pre vlády na zachovanie mediálnych organizácií Nepočujúcich.

Cieľom Deaf Journalism Europe je vytvoriť štvrtú moc v komunite Nepočujúcich monitorovaním udalostí a informovaním o audizme, rasizme, sexizme, ableizme, bigotnosti a iných formách útlaku. Projekt sa tiež snaží oslavovať pozitívne aspekty komunity Nepočujúcich, ktorým sa často nedostáva takého mediálneho pokrytia, aké by si zaslúžili.

Projekt spája sedem mediálnych organizácií Nepočujúcich z celej Európy, pričom každá z nich má za sebou bohaté skúsenosti s tvorbou informačných videí pre rôzne publikum vrátane Nepočujúcich, sluchovo postihnutých, počujúcich, tlmočníkov posunkového jazyka a odborníkov z komunity Nepočujúcich.

Európska únia poskytla finančné prostriedky na projekt DJE v rámci programu KREATÍVNA EURÓPA, ktorý riadi Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA), čím vyjadrila svoj záväzok podporovať inovácie a rozmanitosť v európskych médiách a žurnalistike. Náklady na projekt predstavujú približne 1,3 milióna eur. V súlade s európskymi pravidlami financovania je 80 % nákladov na projekt financovaných Európskou úniou v celkovej výške 1,06 milióna eur.

Projekt DJE sa začne 1. júna 2023 a skončí 31. mája 2025. Počas tohto obdobia bude projektový tím spolupracovať na vývoji vzdelávacích materiálov, vytvárať odporúčania pre vlády a vytvárať silnú sieť Nepočujúcich novinárov v Európe.

Očakáva sa, že projekt DJE výrazne zvýši kvalitu a zrozumiteľnosť mediálneho pokrytia komunity Nepočujúcich v Európe. Cieľom projektu je prostredníctvom odbornej prípravy a podpory Nepočujúcich novinárov vytvoriť inkluzívnejšie a rozmanitejšie mediálne prostredie a umožniť komunite Nepočujúcich aktívne sa podieľať na formovaní verejného dialógu.

„Som nadšený, že sme sa konečne mohli vydať na túto spoločnú cestu po troch rokoch prípravy tejto myšlienky. Som obzvlášť hrdý na to, že všetci v tomto konzorciu sú Nepočujúci a tento projekt je na 100% vedený Nepočujúcimi.“
[Dennis Hoogeveen, CEO Turkoois a koordinátor projektu DJE]

„Ako marginalizovaní ľudia sme doteraz mali problémy so zakladaním, prevádzkou a tiež financovaním žurnalistických platforiem, ktoré sú špeciálne prispôsobené potrebám Nepočujúcich a sprístupňujú im správy a informácie. O to viac ma teší možnosť spolupracovať s európskymi partnermi na rozšírení žurnalistickej oblasti v celej Európe.“
[Benedikt J. Sequeira Gerardo, výkonný riaditeľ manua]

Viac informácií o Deaf Journalism Europe nájdete na adrese:

Dennis Hoogeveen
Koordinátor projektu, Deaf Journalism Europe

E-mail: info@deafjournalism.eu
Webová stránka: www.deafjournalism.eu
Instagram: @deafjournalism
Facebook: Deaf Journalism Europe