Redakčná zodpovednosť

Našou hlavným cieľom v DJE je byť priekopníkom žurnalistiky, ktorá je inkluzívna a prispôsobená komunite nepočujúcich. To znamená, že náš prístup vedú nepočujúci jednotlivci, čím sa zabezpečuje perspektíva zameraná na nepočujúcich v celej našej práci. Prvoradý je pre nás záväzok prístupnosti, ktorý zabezpečuje, aby bol náš obsah ľahko dostupný a zrozumiteľný pre všetkých.

Naša redakčná línia sa venuje osvetľovaniu spoločenských problémov a konkrétnych výziev, ktorým čelí komunita nepočujúcich, prostredníctvom žurnalistického pohľadu. Sme odhodlaní zdôrazňovať jedinečné pohľady a skúsenosti komunity nepočujúcich, zaoberať sa problémami, ktoré ovplyvňujú ich každodenný život, a obhajovať ich práva a inklúziu. Naším cieľom je poskytovať komplexné spravodajstvo, ktoré nielen informuje, ale aj posilňuje naše publikum a podporuje väčšie porozumenie a empatiu vo všetkých komunitách.

V rámci DJE je každé zúčastnené médium zastúpené špecializovanou koordinačnou osobou, ktorá plní funkciu redakčného manažéra. Ich úlohou je dohliadať na redakčný obsah príslušných médií a zabezpečiť, aby spĺňal novinárske normy a požiadavky na prístupnosť.

Naši redakční manažéri sa venujú tvorbe relevantného, presného a prístupného obsahu, čím zabezpečujú, že DJE zostane dôveryhodným zdrojom pre komunitu nepočujúcich aj mimo nej. Ako členovia konzorcia DJE úzko spolupracujeme s našimi redakčnými manažérmi s cieľom poskytovať komplexné a vysokokvalitné novinárske spravodajstvo, pričom prioritou je prístupnosť pre všetkých.

Viac informácií o našich redakčných manažéroch a mediálnych partneroch nájdete na stránke našich partnerov.