Prieskum o budúcnosti správ v posunkovej reči

Vitajte v našom prvom prieskume! Vďaka projektu „Deaf Journalism Europe“, spolufinancovanému Európskou úniou, boli v roku 2023 spustené rôzne spravodajské služby v posunkovom jazyku. Projekt sa skončí na konci mája 2025 a je veľký záujem o to, ako by tieto spravodajské služby mohli pokračovať v budúcnosti. V rámci projektu chceme preskúmať udržateľné stratégie ich pokračovania.

Prieskum sa skladá z dvoch častí: Chceme sa dozvedieť o vašej spotrebe spravodajstva a posúdiť vašu ochotu podporiť našu spravodajskú službu vo vašom posunkovom jazyku prostredníctvom plateného financovania.

Náš prieskum je k dispozícii v šiestich rôznych posunkových jazykoch našich projektových partnerov. Odpovede budú analyzované a výsledky zhrnuté v správe, ktorá bude distribuovaná v národných sieťach partnerských organizácií a digitálne zverejnená na webovej stránke www.deafjournalism.eu.

Francúzsko: https://forms.gle/5jm7S7uoAXzZR8bE7
Holandsko: https://forms.gle/sM6iLHxskUwCguhz7
Slovensko: https://forms.gle/YxmaEnc5oq8uPM3C8
Nemecko: https://forms.gle/oP32vyecfPhKs3m99
Belgicko – Flámsko: https://forms.gle/adQc8oYWSmW5cEVP7
Švédsko: https://forms.gle/b2Sur1tB3X9WTaff8