Enkät om nyheter på teckenspråks framtid

Välkommen till vår första enkät! Tack vare projektet ”Deaf Journalism Europe”, som delfinansieras av Europeiska unionen, lanserades olika nyhetstjänster på teckenspråk 2023. Projektet kommer att avslutas i slutet av maj 2025 och det finns ett stort intresse för hur dessa nyhetstjänster kan fortsätta i framtiden. Som en del av projektet vill vi utforska hållbara strategier för deras fortsättning.

Undersökningen består av två delar: Vi vill lära oss mer om din nyhetskonsumtion och bedöma din vilja att stödja vår nyhetstjänst på ditt teckenspråk genom betald finansiering.

Vår enkät finns tillgänglig på sex olika teckenspråk från våra projektpartners. Svaren kommer att analyseras och resultaten sammanfattas i en rapport som kommer att distribueras i partnerorganisationernas nationella nätverk och publiceras digitalt på webbplatsen www.deafjournalism.eu.

Frankrike: https://forms.gle/5jm7S7uoAXzZR8bE7
Nederländerna: https://forms.gle/sM6iLHxskUwCguhz7
Slovakien: https://forms.gle/YxmaEnc5oq8uPM3C8
Tyskland: https://forms.gle/oP32vyecfPhKs3m99
Belgien – Flandern: https://forms.gle/adQc8oYWSmW5cEVP7
Sverige: https://forms.gle/b2Sur1tB3X9WTaff8