Redaktionellt ansvar

Hos DJE är vår främsta vision att vara banbrytande inom journalistiken genom att inkludera och skräddarsy den för dövsamhället. Detta innebär att vårt tillvägagångssätt leds av döva personer, vilket säkerställer ett dövcentrerat perspektiv genom hela vårt arbete. Vårt åtagande för tillgänglighet är av högsta vikt och vi ser till att vårt innehåll är lättillgängligt och begripligt för alla.

Vår redaktionella linje är tillägnad till att belysa samhällsfrågor och specifika utmaningar som döva samhället står inför genom en journalistisk synvinkel. Vi är engagerade i att lyfta fram döva samhällets unika perspektiv och erfarenheter, ta upp de frågor som påverkar deras vardagsliv och verka för deras rättigheter och inkludering. Vårt mål är att erbjuda omfattande täckning som inte bara informerar utan också stärker vår publik, främjande av större förståelse och empati över alla samhällen.

Inom DJE representeras varje deltagande mediekanal av en tillägnad samordnande person som fungerar som redaktionschef. Deras roll är att övervaka innehållet i sina respektive kanaler och säkerställa att det uppfyller journalistiska standarder och tillgänglighetskrav.

Våra redaktionschefer är engagerade i att producera relevant, korrekt och tillgängligt innehåll för att säkerställa att DJE förblir en betrodd källa för dövsamhället och bortom det. Som medlemmar i DJE-konsortiet samarbetar vi nära med våra redaktionschefer för att leverera omfattande och högkvalitativ journalistisk täckning med prioritet för tillgänglighet för alla.

För att lära dig mer om våra redaktionschefer och mediapartners, besök gärna våra partnersidor.