Zapojte sa a vytvorte sieť: Pripojte sa k nášmu podujatiu DJE v júni tohto roku v Groningene [Newsletter máj 2024]

Ahoj!

Týmto prvým newsletterom by sme vás chceli informovať o európskom projekte, ktorý prebieha už rok! V tomto newsletteri vám preto vysvetlíme, o ciele projektu a kto sa na ňom podieľa.

Taktiež si nenechajte ujsť naše podujatie, ktoré sa uskutoční 21. a 22. júna v holandskom Groningene!

Článok 1: Ciele projektu Deaf Journalism Europe

Cieľom projektu Deaf Journalism Europe (DJE) je podporiť nepočujúcich ľudí v žurnalistike. Naším hlavným cieľom je vytvoriť mediálne prostredie, kde môžu nepočujúci novinári pracovať a zdieľať svoje príbehy. Ponúkame školenia na zlepšenie ich zručností a pomáhame im osvojiť si nové. Pracujeme aj na tom, aby boli správy dostupné v posunkovom jazyku. Dúfame, že vybudovaním silnej siete podporíme väčšiu rozmanitosť a inkluzívnosť v médiách. Naším poslaním je zabezpečiť, aby boli hlasy nepočujúcich v žurnalistike vypočuté a rešpektované.

Od júna 2023 sme sa zamerali na vytvorenie vlastných spravodajských platforiem v šiestich krajinách. S radosťou môžeme povedať, že spravodajské platformy teraz fungujú veľmi hladko, s priemerom 15 správ týždenne, v posunkovom a písanom jazyku.

Článok 2: Partneri projektu Deaf Journalism Europe

Projekt Deaf Journalism Europe (DJE) je podporovaný partnermi zo šiestich krajín:

Títo partneri nám pomáhajú podporovať rozmanitosť a prístupnosť v žurnalistike, spolupracujú na podpore nepočujúcich novinárov a zabezpečujú, aby boli ich príbehy dobre prezentované.

V tomto newsletteri nájdete viac informácií o: Turkoois.

Turkoois je sociálny podnik, založený v roku 2022 v Groningene, Holandsko. Prvou pobočkou Turkoois je kaviareň vo vlastníctve nepočujúcich v centre mesta! V Luhu (www.luhu-koffie.nl) si môžete dať najchutnejšiu kávu a obedy v Groningene. Turkoois realizuje aj rôzne projekty s rôznou tematikou, pričom hlavnou témou je posunkový jazyk. Projekty sú realizované na národnej a európskej úrovni. Turkoois je zapojený do rôznych projektov financovaných z programu Erasmus+ alebo holandskou vládou. V organizácii pracuje 20 rôznych ľudí na rôznych pozíciách ako zamestnanci, stážisti a dobrovoľníci.

Článok 3: Naše podujatie 22. júna v Groningene

S radosťou oznamujeme, že 22. júna sa v Groningene uskutoční podujatie Deaf Journalism Europe (DJE). Na tomto podujatí sa stretnú odborníci, partneri a účastníci, aby oslávili naše úspechy a naplánovali budúce projekty.

Súčasťou podujatia budú vystúpenia známych novinárov, diskusie o nových mediálnych technológiách a workshopy na zlepšenie novinárskych zručností. Účastníci môžu tiež nadviazať kontakty a vymeniť si nápady. Toto podujatie je skvelou príležitosťou dozvedieť sa viac o žurnalistike nepočujúcich a podporiť jej rast. Viac informácií a registráciu nájdete na našej webovej stránke www.deafjournalism.eu.