Framgångsrika aktiviteter i juni: EU-val, styrgruppsmöte och internationellt seminarium [Nyhetsbrev juni 2024]

Kära vänner och stödjare av Deaf Journalism Europe,

Välkomna till vårt nyhetsbrev för juni. Vi är glada att kunna ge er en översikt av de viktigaste aktiviteterna och händelserna inom vårt projekt under den senaste månaden.

Direktsändning om Europaparlamentsvalet

Från den 5 till 9 juni genomförde vi framgångsrikt en direktsändning om Europaparlamentsvalet direkt från Bryssel. För första gången anslöt sig partners från Nederländerna, Tyskland, Belgien, Frankrike, Sverige och Slovakien till vårt team. Sändningen, som sågs av mer än 200 tittare, innehöll olika information om Europaparlamentsvalet, frågesporter och historiska fakta. Hela sändningen genomfördes på internationellt teckenspråk. Inspelningen finns fortfarande tillgänglig på vår Facebook-sida: https://www.facebook.com/share/v/jjB1kWZCBcAgwxcp/

Tredje styrgruppsmöte med DJE-partners i Groningen

Den 18 och 19 juni hölls vårt tredje arbetsmöte med Deaf Journalism Europe (DJE) projektpartners i Groningen. Detta möte var det näst sista i en serie av fyra planerade möten, med det sista mötet som ska hållas i Paris. Under dessa två dagar utvärderade vi gemensamt projektets aktiviteter hittills, diskuterade uppnådda resultat och planerade nästa steg.

Internationellt seminarium om television och journalistik

Omedelbart efter mötet, den 21 och 22 juni, organiserade vi ett internationellt seminarium om television och journalistik i Groningen. Programmet inkluderade presentationer om ämnen som ”De dövas journalisters roll i dövsamhället” och ”Användningen av artificiell intelligens i journalistik”. Framstående experter från olika länder talade, och vi diskuterade också framtiden för det europeiska nätverket av medieorganisationer för döva. Mer information om seminariet finns här: https://www.deafjournalism.eu/event/

Ny internationell artikel: ”Audism – En osynlig diskriminering”

I slutet av juni publicerade vi vår första internationella artikel med titeln ”Audism – En osynlig diskriminering”. Denna artikel är en del av ett större arbetsområde inom vårt projekt, som inkluderar totalt 20 artiklar. Det är den första i denna serie som erbjuder innehåll på internationellt teckenspråk med videotillgänglighet. Artikeln finns tillgänglig på vår webbplats med undertexter på flera språk: https://www.deafjournalism.eu/sv/audism-en-osynlig-diskriminering/

Om DeafStudio

Vi är glada att lyfta fram DeafStudio, en av våra nyckelpartners i Deaf Journalism Europe-projektet. DeafStudio grundades 2008 och är en medborgarförening dedikerad till att utbilda, informera och öka medvetenheten om dövkultur och behov. Deras arbete sträcker sig över utbildningsaktiviteter, kulturevenemang och påverkansarbete för dövsamhället. För att lära dig mer om DeafStudios betydelsefulla arbete, besök deras webbplats: http://deafstudio.net/

Vi tror att dessa juniaktiviteter har bidragit till den fortsatta utvecklingen och synligheten av journalistik för döva i Europa. Vi uppskattar ert samarbete och ser fram emot framtida gemensamma projekt.

Om du har några frågor eller förslag, tveka inte att kontakta oss på: info@deafjournalism.eu

Vänliga hälsningar,

Teamet för Deaf Journalism Europe
www.deafjournalism.eu