Preskúmanie cesty k úspechu nepočujúcich umelcov vo svete počujúcich

V živom svete súčasného umenia sa umelci vydávajú na cestu preskúmať mnohostrannú otázku: Je možné, aby nepočujúci jedinci dosiahli úspech vo svete bežného umenia? Prostredníctvom rozhovorov s Lauren Ridloff, Nyle DiMarco a CK, sa ponoríme do týchto zaujímavých otázok a preskúmame svet nepočujúceho umenia v Clin d’Oeil.

Lauren Ridloff je jednou z umelkýň, ktorá sa podelila o to, ako sa jej kariéra nabrala nečakaný smer. ej pôvodným cieľom bolo napísať knihu, nikdy si nepredstavovala kariéru v herectve alebo televízii. „Myslela som si, že je to nemožné,“ priznáva. Byť súčasťou komunít nepočujúcich a BIPOC, mala pocit, že šance sú proti nej. Avšak náhodné stretnutie s režisérom z Broadwaya, ktorý sa snažil porozumieť životu nepočujúcej osoby, však všetko zmenilo.

To, čo začalo niekoľkými rozhovormi, viedlo k tomu, že jej režisér ponúkol úlohu na Broadwayi. „Bola som prekvapená, všetko sa udialo tak rýchlo,“ spomína si. Na rozdiel od mnohých, ktorí bojujú s prekážkami, táto umelkyňa pripisuje svoj úspech šťastiu a ochote chopiť sa príležitosti bez strachu.

„Cítim, že je dôležité, aby si nepočujúci umelci navzájom podporovali a nebrali všetko ako svoje ,“ hovorí. Podpora spolupráce a vzájomná podpora v rámci komunity nepočujúcich je kľúčová. Je tu dostatok priestoru pre viac hlasov a perspektív a vzájomné pozdvihnutie prospieva všetkým.

Nyle DiMarco rozprával o svojej nečakanej ceste od štúdia na Gallaudetovej univerzite až po účinkovanie v súťažiach“America’s Next Top Model“ (ANTM) a „Dancing with the Stars  Spočiatku bol voči týmto príležitostiam skeptický, no po vytrvalom povzbudzovaní sa rozhodol to skúsiť. „Mal som šťastie!“  hovorí, spomínajúc na svoje skúsenosti.

Spolupráca s počujúcimi ľuďmi si vyžaduje vyváženie vízií, ktoré vyžadujú vzájomné porozumenie a kompromis. “ Naše vízie sa musia vždy spájať,“ hovorí a zdôrazňuje, že je potrebné, aby perspektívy nepočujúcich a počujúcich koexistovali a vzájomne sa obohacovali.

Ďalší inšpirujúci príbeh prichádza od CK, ktorá začala pracovať so zvukom. „Jeden z kľúčových faktorov môjho úspechu bol, že som pracovala so zvukom skôr, ako som sa venovala maľovaniu,“ vysvetľuje umelkyňa. Počas tohto obdobia nemala uznávanie ani finančnú podporu pre svoju prácu.

Fascinácia počujúcich ľudí spôsobom, akým môžu mať nepočujúci ľudia vnímať zvuk, otvorila mnohé dvere. Avšak priniesla aj podozrenie a skúmanie. Ľudia kládli otázky ohľadom ich identity, hovorili: „Ste nepočujúca, ale pracujete so zvukom, takže musíte trochu počuť“ alebo „Musíte trochu hovoriť“. Toto spochybňovanie ich identity bolo náročné.

Príbehy týchto umelcov poukazujú na zložitosť a odmeny, ktoré prináša dosiahnutie úspechu nepočujúceho jedinca v bežnom svete umenia. Od práce so zvukom po preniknutie na Broadway a do Hollywoodu, ich cesty zdôrazňujú dôležitosť vytrvalosti, podpory a ochoty prijať príležitosti. Keďže umelecká komunita nepočujúcich naďalej rastie a zviditeľňuje sa, je nevyhnutné podporovať prostredie spolupráce a vzájomného pozdvihnutia, čím sa zabezpečí, aby bolo viac nepočujúcich ľudí videných a oslavovaných.