Deaf Journalism Europe: Het versterken van journalistiek voor doven in Europa

Wij willen journalistiek voor doven bevorderen en uitbreiden via gebarentalen! Onze samenwerking bestaat uit zeven betrokken organisaties uit zeven verschillende landen, en we werken samen om de vaardigheden van Dove journalisten te verbeteren en meer toegankelijke nieuwsformaten te ontwikkelen.

Onderzoek naar de toekomst van nieuws in gebarentaal

Nieuws
Welkom bij onze eerste enquête! Dankzij het project “Deaf Journalism Europe”, medegefinancierd door de Europese Unie, zijn er in 2023 verschillende nieuwsdiensten in gebarentalen gelanceerd. Het project loopt eind mei…
Over ons project

Het project heeft als doel de journalistiek voor de dovengemeenschap in Europa te revolutioneren door een samenwerkingsnetwerk van door doven geleide mediabedrijven te creëren. Met een focus op innovatie, samenwerking, diversiteit, onpartijdigheid en kwaliteit wil het project de aanzienlijke kloof in de journalistiek voor doven en toegankelijkheid van media aanpakken.

Belangrijke onderdelen zijn onder andere het produceren van nieuwsinhoud in nationale gebarentalen, afgestemd op de specifieke behoeften van doven, en het ontwikkelen van journalistieke normen voor een doof publiek. Daarnaast heeft het project tot doel een nieuwe generatie Dove journalisten op te leiden, waardoor het aantal professionals wordt uitgebreid dat kan bijdragen aan journalistiek gericht op doven.

Het bevorderen van dove journalistiek
Het creëren van toegankelijke nieuwsformaten
Verspreiding van goede toepassingen en oplossingen
Het ontwikkelen van een duurzaam verdienmodel

Bovendien zal het project verdienmodellen onderzoeken voor mediabedrijven geleid door doven, om hun financiële duurzaamheid te verbeteren. Het zal ook uitgebreide verspreidingsinspanningen ondernemen om dove doelgroepen en belanghebbenden in heel Europa te bereiken.

Uiteindelijk zal het succes van het project worden gemeten aan de hand van de impact op doven, de groei van door doven geleide mediabedrijven, en het vermogen om samenwerking en innovatie in journalistiek voor doven op zowel nationaal als Europees niveau te bevorderen.

Doelen

De belangrijkste doelstellingen van het project zijn om de journalistiek voor de dovengemeenschap in Europa te revolutioneren en te verbeteren, en de aanzienlijke kloof in de toegankelijkheid in media en vertegenwoordiging aan te pakken.

Innovatie: Het project streeft ernaar de perceptie van journalistiek door dove individuen te veranderen door hen dagelijkse nieuwsinhoud in gebarentaal te bieden, kritisch denken te bevorderen en hun toegang tot informatie te verbeteren. Met onderzoeksjournalistiek en een continue stroom van nieuws wil het project traditionele verhalen uitdagen en een kaderverschuiving in de dovenjournalistiek bewerkstelligen.

Samenwerking: Door het opzetten van een samenwerkingsverband van mediabedrijven geleid door doven in Europa, streeft het project ernaar om middelen, expertise en netwerken te bundelen. Het bevordert samenwerking op het gebied van contentproductie, normontwikkeling en het delen van goede toepassingen. Samenwerking strekt zich ook uit tot het betrekken van gevestigde nieuwsorganisaties en nationale verenigingen van doven (NADs) om toegankelijkheid en inclusie te bevorderen.

Diversiteit: Het project erkent de noodzaak van diversiteit binnen haar eigen teams en content. Het streeft actief naar betrokkenheid van Dove journalisten uit verschillende achtergronden, waaronder LGBTQIA+, BIPOC, Doofblind en vrouwen. Deze toewijding aan diversiteit strekt zich uit tot de invloed van het project op het bredere medialandschap, waarbij Dove professionals zichtbaar worden gemaakt en inclusiviteit wordt bevorderd.

Onpartijdigheid en redactionele onafhankelijkheid: het waarborgen van de onafhankelijkheid van journalistiek is van cruciaal belang. De projectpartners verbinden zich ertoe redactionele vrijheid en bescherming te handhaven voor journalisten die mogelijk gevoelige onderwerpen behandelen, en daarmee wordt het Charter van München voor Ethiek van Journalisten in stand gehouden.

Kwaliteit: Het project legt een hoge nadruk op de kwaliteit van zijn output, inclusief nieuwsartikelen, standaarden en trainingsmaterialen. Regelmatige kwaliteitscontrole en evaluatieprocessen zorgen ervoor dat het project zijn doelen effectief bereikt.

Missie

De missie van dit project is om de journalistiek voor doven in Europa te revolutioneren. Door dagelijks nieuws in gebarentaal te bieden, samenwerking te bevorderen onder mediaorganisaties geleid door doven, diversiteit en onpartijdigheid te promoten, en hoogwaardige journalistiek te waarborgen, streeft het project ernaar om de dovengemeenschap te versterken. Het doel is om nieuws toegankelijk, informatief en inclusief te maken, terwijl conventionele verhalen worden uitgedaagd en gepleit wordt voor de erkenning van dovenjournalistiek als een vitaal en gerespecteerd onderdeel van het medialandschap. Uiteindelijk zoekt het project naar een kaderverschuiving, het verbeteren van het kritisch denkvermogen van doven en hen in staat te stellen volledig deel te nemen aan de wereld van journalistiek en media.

Filosofie

De filosofie van dit project is gebaseerd op inclusiviteit, empowerment en innovatie. Het omarmt het principe dat doven gelijke toegang moeten hebben tot nieuws en informatie, en verhalen vormen die hun ervaringen en zorgen weerspiegelen. Het project waardeert samenwerking, diversiteit en onpartijdigheid, met als doel een medialandschap te creëren waarin Dove stemmen niet alleen gehoord, maar ook gevierd worden. Het pleit voor de transformerende kracht van journalistiek in dovengemeenschappen, uitdagend bestaande normen en het bevorderen van kritisch denken.

Nieuwsformaten

Toegankelijke nieuwsformaten in zeven gebarentalen

Onze projectpartners produceren nieuws in toegankelijke formaten in zeven verschillende gebarentalen en ontwikkelen de journalistieke normen die nodig zijn om aan de behoeften van de dovengemeenschappen te voldoen.

DNieuws is een nieuwsplatform in Nederlandse Gebarentaal en wordt beheerd door onze projectpartner Turkoois uit Groningen, Nederland. Je kunt DNieuws vinden op hun website, Instagram en Facebook.

De “Notizie15” sectie van “Il Labiolettore” publiceert een verzameling van nieuws in 15 minuten op maandagen, woensdagen en vrijdagen op YouTube. Het “Il Labiolettore” platform wordt beheerd door onze Italiaanse projectpartner Fenice Turchese. Je kunt hen ook vinden op hun website, Instagram en Facebook.

Média’Pi! is een non-profit en onafhankelijk online mediaplatform voor doven uit Parijs, Frankrijk, met nationaal en internationaal nieuws in Franse Gebarentaal (LSF) en Frans. Je kunt hen ook vinden op Instagram en Facebook.

Správy SPJ is een nieuwsplatform in Slowaakse Gebarentaal van DeafStudio in Prešov, Slowakije. Je kunt het platform vinden op hun website, Instagram en Facebook.

Teckenrapport is een nieuwssite in Zweedse Gebarentaal, beheerd door Teckenbro uit Örebro, Zweden. Je kunt nieuws en verslagen vinden op hun website, Instagram, Facebook en YouTube.

“Taubenschlag täglich” is onderdeel van de website Taubenschlag, die wordt beheerd door manua uit Berlijn, Duitsland. Dit project is een dagelijkse nieuwsbron in Duitse Gebarentaal en is te vinden op Instagram om op de hoogte te blijven.

VGT Nieuws is een nieuwsplatform in Vlaamse Gebarentaal en wordt beheerd door Visual Box uit Gent, België. Je kunt het platform vinden op hun website, Instagram, Facebook en YouTube.

Partners

Onze toegewijde projectpartners

Onze projectpartners zijn een essentieel onderdeel van dit project. Samen met zeven uitstekende organisaties uit zeven verschillende landen werken we aan het bereiken van het doel van ons project – het verbeteren en uitbreiden van dovenjournalistiek in Europa.